Jasnozřivá kartomantie

Myslím, že tyhle stránky mají mnohem větší hodnotu, než si lze představit. Jsou utkány z Ducha. A potřebují lidi, kteří toho Ducha žijí. Je třeba do nich vstupovat, jako když vstupuješ do chrámu. Ano, tyto stránky jsou chrámem.

Léčba vesmírnou energií - reiki
Nové knihy - zasílání obsahu
Výklady snů a nových vizí

Věštba

Magie

Magie (ze staroperského slova „magus“ - kněz a řeckého výrazu „mageia“ - kouzelnictví) je uměním či schopností. Někteří ji dokonce nazývají vědou o komunikaci a ovládání vyšších, nadlidských sil, jakož i ovládání sil patřících nižším sférám, praktické znalosti skrytých mystérií přírody, které jsou známy jen málokomu, protože je těžké dosáhnout znalostí, aniž by se neupadlo do hříchu proti přírodě, která umožňuje jejímu nositeli, aby jeho vůle byla v souladu se stavem reálného světa. K dosažení tohoto stavu je používáno postupů, které často nemají oporu v racionální vědě či z hlediska vědeckého jsou nevysvětlitelné. Zahrnuje etnografické obřady, praktiky a manipulace spojené s vírou ve schopnost člověka ovlivnit události mimo oblast normálního působení. Původně byla magie čistě rituální technika, kterou chtěli magoi (mágové) na základě spojení s nadpřirozenými silami dosáhnout vlivu nad přírodou a lidmi. Její studium by mělo adepta především vést k vnitřnímu duchovnímu rozvoji. Magie je tudíž určitým druhem životní filosofie či názoru.


Co je to magie?

Magie je psychobiofyzika starověkých národů a spolu s alchymií i astrologií patří mezi nejstarší nauky lidstva. Všechny tyto vědy byly nazývány okultními, neboť byly tajné.Později byly již chápány i představovány jako to, co je a může být přístupné tomu, kdo toho bude ochoten a schopen využívat v životě svém pro dobro i prospěch nejen sebe sama, ale zejména k užitku druhých lidí.

Magie jako praktická část hermetického systému vždy byla vědou velekneží a králů. Filozofické i náboženské soustavy pak na ni byly vázány ve všech světových kulturách.

Ezoterika

Okultismus


(c) www.kartomantie.cz 2007 . Provozováno na www.netmasters.cz - služba outsourcing - cíl k vítězství před konkurencí

optimalizace PageRank.cz