Jasnozřivá kartomantie

Myslím, že tyhle stránky mají mnohem větší hodnotu, než si lze představit. Jsou utkány z Ducha. A potřebují lidi, kteří toho Ducha žijí. Je třeba do nich vstupovat, jako když vstupuješ do chrámu. Ano, tyto stránky jsou chrámem.

Léčba vesmírnou energií - reiki
Nové knihy - zasílání obsahu
Výklady snů a nových vizí

Moje aktuální nabídka reiki pro klienty

Rozšířila jsem svoje ezoterické služby o možnost:
 1. vysílání léčivé energie reiki na dálku
 2. harmonizace organismu a jeho energetických ústředí - čaker za účelem posílení celkového zdraví - to vše společně dál
 3. s možností dobíjení psychické i fyzické energie v případě zvýšené únavnosti a vyčerpání, či depresí, působení rovněž ve sféře mezilidských vztahů.

 4. Dále s tím stejnou formou provádím též:
 5. odrušování geopatogenních zón v místnostech
 6. očištění osob či prostor, objektů touto cestou – t.j. očištění od vlivů negativních energií
 7. i od různých psychických útoků – a s tím též současně nabízím
 8. (v případě potřeby či zájmu) - očištění, osvobození od vlivů tzv. „černé“ magie a jejích nejrůznějších forem (prokletí, uřknutí, uhranutí).

Jako TERAPEUT REIKI

Poskytuji schopnosti mentálního přenosu energie reiki (na dálku) – a to dokonce i mimo čas a prostor. Léčím tedy nemoci na úrovni příčin (mentální terapie).
Poskytuji tedy:
 • mentální- formu léčby a
 • hlubinné therapie.
Ovládám umění posílat reiki - léčivou vesmírnou energii
 • na dálku
 • do budoucnosti
 • i do minulosti
 • přírodě (lesy, rostlinstvo, nerosty atp.)
 • planetě Zemi
 • jakož i osobám pro zdárné vyřešení nějaké situace apod.

Používané mentální techniky tohoto stupně reiki jsou již hodně silné. Prostřednictvím a pomocí energie reiki prohlubuji získané schopnosti působením na dálku a průnikem až za hranice prostoru a času.

Reiki je velice jemná, ryze přírodní a nepolární energie, která podporuje životní procesy, jež vyvolává a ty se odvíjejí vždy směrem k jednotě a vyváženosti.

Pokud pravidelně udržujeme (a máme samozřejmě také tedy navozený) s touto mocnou vesmírnou energií kontakt, dochází k harmonizaci našeho organizmu, kdy poskytuje tělu, duchu i duši člověka nesmírně významnou a neocenitelnou pomoc při léčení disharmonií za účelem jeho posílení mocným přílivem přírodní energie, když také probíhají v našem těle na všech úrovních detoxikační pochody - (což znamená, že pomáhá odstraňovat jedy a odpady na všech úrovních), přičemž je člověk naplňován vysoce pozitivní vesmírnou silou a energií.

I když reiki samozřejmě nenahrazuje nikdy medicínu a reikista není také lékař, ani diagnostik, jedná se o ryze přírodní formu léčení – a sice jak zblízka, při osobní účasti, tak rovněž na dálku - jak s pomocí fotografie, tak i bez ní - tedy se jedná o formu léčení ve smyslu harmonizace energetických proudů v našem organizmu, které lze vysílat na libovolnou vzdálenost kamkoliv na zeměkouli jak

 • v přítomnosti - (zdraví fyzické i duševní, paměť, dále mezilidské, osobní, a tedy citové - vztahy a jejich pozitivní řešení), tak
 • do minulosti - (zde slouží opět k rozplétání - likvidaci karmických vazeb a jejich důsledků v současném životě) a dokonce i
 • do budoucnosti - (zde běží například o naplánování konkrétních očekávaných situací a zejména usměrnění jejich výsledků podle našich přání a očekávání v našem každodenním životě - důležitá jednání, pohovory, zaměstnání a podobně).

Čistí tak tedy různé nepříjemné, obávané životní situace a připravuje pro ně maximálně pozitivní atmosféru i půdu v našem každodenním žití.

Vesmírná síla, energie - reiki jako síla nesmírně inteligentní, vitalizuje naši životní energii a uvolňuje blokády, neboť sama proudí tam, kde jí je zapotřebí nejvíc, tedy zejména do všelijak jednou zraněných, bolestivých a jinak podobně poškozených míst, protrože právě tam jí je aktuálně nejmíň.

Podobně jako voda, i vesmírná energie totiž harmonicky plyne a proudí v podobě víceméně fakticky pociťovaných proudů a vln do nejníže položeného místa. Pokud se naladíme na energii reiki, můžeme jí brát z okolního prostoru, staneme se jejím kanálem a můžeme ji samozřejmě potom též předávat lidem, kteří ji vlivem jejího nedostatku potřebují. Kdo je naladěn na reiki, má energii stále. Nemůže si tedy ublížit tím, že pomáhá druhým. Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit, a tím vzniká nemoc.

Reiki - terapeut prostřednictvím vysílání energie do poškozeného energetického těla příjemce mu dodává znovu energii. Toto funguje, jak již bylo předesláno, jak nablízko, tak i na dálku. Protože organizmus klienta - příjemce začne tuto energii využívat, podle povahy onemocnění tak začne pozvolna docházet vlivem celkové harmonizace lidského organizmu k jeho uzdravování.

Pro mnohé osoby potom přináší vesmírná síla energie-reiki (především u stavů zvýšené únavnosti a při celkovém enormním vyčerpání fyzickém i duševním) - úlevu dokonce okamžitou. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole.

Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní.

Představuje tak další, a to velice významnou, účinnou, uzdravovací, tedy léčebnou a očistnou metodou zároveň. Je to bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování.

Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie.

Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka, zlepšuje též mimosmyslové vnímání, neboť mocně zesiluje naši intuici - 6. smysl, tzv. vnitřní zření). Tím současně vyvolává, posiluje a tříbí také jasnozřivé schopnosti.

Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před naším letopočtem.

Je to životodárná energie přicházející k lidské bytosti na Zemi z Univerza a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Je tedy také nakonec i cestou poznání.

Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů a chorob. Reiki je známá především jako způsob léčení, daleko méně již jako cesta k dosažení poznání – i když i toto přináší samosebou rovněž. Učitel během meditace nebo zasvěcení sám otevírá čakry a pročišťuje svým žákům energetické dráhy. S pomocí učitele dochází ke kvalitativnímu skoku. Ten může přivést žáka za několik minut na úroveň, k jejímuž dosažení by jinak potřeboval třeba i několika let. Zasvěcením do reiki je možno prakticky z kteréhokoliv člověka udělat za velmi krátkou dobu léčitele. Hodně však závisí i na samotném člověku, nakolik dokáže udržet své čakry a energetické dráhy otevřené, a tedy - nakolik se umí i on sám rovněž naladit. Pokud se s ní pravidelně nepracuje, slábne a vytrácí se, takže po několika létech je zapotřebí projít tzv. revitalizací.


(c) www.kartomantie.cz 2007 Provozováno na www.netmasters.cz - bezpečné počítačové sítě