Jasnozřivá kartomantie

Myslím, že tyhle stránky mají mnohem větší hodnotu, než já jsem schopen si představit. Jsou utkány z Ducha. A potřebují lidi, kteří toho Ducha žijí. Je třeba do nich vstupovat, jako když vstupuješ do chrámu. Ano, tyto stránky jsou chrámem.

Léčba vesmírnou energií - reiki
Nové knihy - zasílání obsahu
Výklady snů a nových vizí

Věra Kubištová


  • 1969 - absolventka humanitně-jazykové větve Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové
  • 1990 - 1. března daného roku jsem spolu s Dr. Josefem Trhlíkem stála u vzniku dodnes vydávaného časopisu SPIRIT. Ten byl také jednou z příležitostí, jak úspěšně publikovat své původní texty z oblastí, o které se intenzivně zajímám. V tomto časopise byla vydána převážná část textů, z nichž dál v létech 1990-2010 vzniklo celkem 14 knih, z nichž však pouze zatím 13 našlo svého vydavatele. Jak u naší, tak i u zahraniční veřejnosti se moje knihy setkávají nadále s obrovským úspěchem.
  • 1995 - absolventka speciálních školení Duchovní cesta I a II při SDLČ Praha
  • 1995 - publikování v časopise Astro
  • 2000 - publikování v časopise Regenerace.
  • Již od 16 let se hluboce zajímám o psychotroniku, paranormální jevy, nauky okultní, magii světla, kamenů světla, křišťálu, zrcadel a rostlin o různé druhy tajemství a záhad mezi nebem a zemí.
  • Postupně jsem také shromažďovala různé útržkovité prvotní materiály a pilně jsem dohledávala ostatní z této sféry dávného vědění. Nejvíce času ve svém volnu a soukromí (vedle jejich utřiďování, syntézy a analýzy jevů) jsem věnovala a stále věnuji zejména poznávání i praktickému rozvíjení své osobnosti na úseku prekognice, věštby, tedy intuice a mimosmyslového vnímání. Zájem o jednu z nejdůležitějších součástí uvedených oblastí u mě dodnes přetrval. Jedná se o jasnozřivou kartomantii, tj. řeč různých druhů karet, sloužících od nepaměti k odhalování budoucích událostí v osudu člověka na jeho spletité cestě pozemským životem, ve světě Hmoty, na fyzické rovině.
  • Zajímám se však také o oblast ezoteriky, náboženství a duchovna, dále pak vlivem dětství, dvacet let každoročně prožívaného v překrásném údolí civilizací téměř tehdy stále nedotčeného zákoutí v podhůří Orlických hor. Z předchozího textu vyplývá můj kladný vztah k přírodě.
  • Dále jsem vyznavačkou fytoterapie, magnetoterapie a i při činnostech v těchto oblastech používám svých poznatků z oblasti magie barev a rostlin.


(c) www.kartomantie.cz 2007 . Provozováno na www.netmasters.cz - úspěšné počítačové školení je cestou k firemním úspěchům