Jasnozřivá kartomantie

Myslím, že tyhle stránky mají mnohem větší hodnotu, než si lze představit. Jsou utkány z Ducha. A potřebují lidi, kteří toho Ducha žijí. Je třeba do nich vstupovat, jako když vstupuješ do chrámu. Ano, tyto stránky jsou chrámem.

Léčba vesmírnou energií - reiki
Nové knihy - zasílání obsahu
Výklady snů a nových vizí

Kafomantie - korespondenční výuka věštby z kávy

Kafomantie neboli nauka o věštbě z kávy spočívá (tak, jako ostatně každá věštba) vedle intuitivního základu dále též na určitém druhu autosugesce, kdy se díváme na kávovou sedlinu na stěnách i na dně šálku vypité kávy tak dlouho, až se nám v ní před naším zrakem objeví nejrůznější obrazy a jejich případná spojení v podobě smysluplných, vypovídajících znaků nebo dokonce výjevů, scén. Mocně se zde uplatňuje mimo to dále na jednom z čelných míst rovněž představivost, fantazie. Z čeho věštění z kávy vlastně vychází, jaký má asi základ? I tato věc stojí rozhodně každému uvažujícímu člověku a případnému zájemci o kafomantii za úvahu a zamyšlení. Vycházíme z názoru, že také věštba z kávy konečně vychází a přejímá svůj filozofický základ z prapůvodní existence vesmíru – makrokosmu na jedné straně a mikrokosmu – t.j. člověka, žijícího v něm – na straně druhé. Souvisí tedy nepochybně se samotným procesem tajuplného Stvoření vůbec.

V mém kurzu kafomantie si vysvětlíme různé vytvořené znaky, čárky, znamení a prohlubně, vzniklé jak na samotném dně šálku s kávovou sedlinou, tak jako ty, vzniklé na jeho stěnách, a to jak na straně jasné, tak na straně tmavé. I tyto dva pojmy nás zde popisovaná nauka naučí rozlišovat, neboť nejen to je jejím úkolem.

Starý arabský způsob tohoto druhu věštby, z něhož čerpám (mimo své vlastní, opakovaně prověřené letité zkušenosti v této nesmírně zajímavé věštebné disciplíně) i poznatky a vysvětlení pro tuto výuku, jich rozeznává přibližně jen ve svém samotném základě víc nežli na padesát. Mimo uplatnění autosugesce (k jejímuž cvičení v případě Vašeho zájmu mohu v rámci této výuky rovněž připojit příslušné informace) – zde v základě tedy platí různá daná pravidla. I zde tak tedy můžeme například získat přehled o událostech celého příštího nového roku.

V kurzu kafomantie se zájemce též dozví o správném způsobu přípravy kávy pro tyto účely s tím, že právě tak nezastupitelnou úlohu zde sehrává - (jak se můžeme v této nauce mimo jiné dozvědět) – i správně vybraný (jakož i svou barevností a dekorem mnohé o člověku nakonec prozrazující) samotný šálek.


(c) www.kartomantie.cz 2007 Provozováno na www.netmasters.cz - bezpečné počítačové sítě